BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Prijava sažetaka:

  1. Prijavljeni sažeci moraju biti originalni. Prethodno publicirani sažeci ili prezentirani na nekom međunarodnom naučnom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni.

  2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim sažecima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nešto nepravilno u sadržaju sažetka koji je prijavljen, može se tražiti zamjena prethodnog sažetka u dogovoru sa Sekretarijatom Kongresa do krajnjeg datuma prijave, nakon toga datuma neće biti moguće ispravke.

  3. Obavezuje se kontakt autor da pošalje detaljnu i tačnu e-mail adresu i broj mobitela – ovi detalji za kontaktiranje će biti korišteni u budućoj korespondenciji.

  4. Članovi Naučnog odbora Kongresa će pregledati sve dospjele sažetke i odabrat će radove za oralnu ili poster prezentaciju. Predviđeno vrijeme za svaku oralnu prezentaciju će ovisiti od sesije za koju će sažetak biti planiran u Programu Kongresa.

  5. Sve upute za autore oralnih prezentacija će biti na web stranici Kongresa

  6. Prihvaćeni sažeci će biti publicirani u Zborniku sažetaka.

  7. Da bi sažetak bio uvršten u Zbornik sažetaka kotizaciju treba uplatiti do 31. jula/srpnja 2012. U slučaju da se ne uplati kotizacija, sažetak/ci neće biti uključen/i u Zbornik sažetaka.

  8. Autori prihvaćenih sažetaka prezentirat će svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određeno od Naučnog kongresnog odbora.

  9. U sažetak ne pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldiranje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu sažetaka.

  10. Ako se u sažetku spominju imena lijekova, autori se upozoravaju da koriste samo genefrička imena.