BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Icro Maremmani

Italija


Profesor adiktivne medicine na Univerzitetu u Pizi, Italija, EU
‘Vincent P. Dole’ Odjeljenje za dualne dijegnoze, Univerzitetska bolnica Santa Chiara Pisa

Predsjednik je:

Evropskog udruženja za tretman opijatske ovisnostiet
• European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD)
www.europad.org • Svjetske federacije za tretman opijatske ovisnosti World Federation for the Treatment of Opioid Dependence (WFTOD)
• Nevladine organizacije sa statusom specijalnog konsultanta pri ekonomskom i socijalnom vijeću (ECOSOC) od 2011.godine.

Icro Maremmani je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerzitetaa u Pizi, Italija, 1979.godine, te svoju drugu diplomu stekao spec ijalizirajući psihijatriju 1983.godine. Trenutno je u odboru direktora odjeljenja za psihijatriju u bolnici Santa Chiara Univerziteta u Pizi, Italija Profesor je adiktivne medicine na katedri za psihijatriju Univerziteta u Pizi.

Predsjednik je Evropskog udruženja za tretman opijatske ovisnosti (EUROPAD) od njegovog osnivanja u Ženevi, Švicarska, 1994. godine. Kao predsjednik EUROPAD je organizovao međunarodni simpzija u SAD-a, tokom Konferencije Američkog udruženja za tretman opijatske ovisnosti (AATOD), te konferencije u nekoliko evropskih gradova (Saint-Tropez, 1995; Ljubljana, 1997; Arezzo 2000; Oslo 2002; Paris, 2004; Bratislava, 2006; Sofia, 2008; Zagreb, 2010; Barcelona, 2012).

Dobitnik je Nagrade Dole-Nyswander Award u Washingtonu (DC), USA, 1994; prvi je ne amerikanac dobitnik te nagrade. 2004. godine je dobio “Chimera nagradu”, u Parizu.

1990. godine (Cagliari, Italy) je postao član osnivač Società Italiana Tossicodipendenze – Italijasnko udruženje za adiktivnu medicinu Italian Society of Addiction Medicine (SITD-ItSAM), te trenutno obnaša dužnost predsjednika udruženja.

Autor je poglavlja Zlopotrba droga i Agresija u drugom izdanjue Trattato Italiano di Psichiatria. Do danas je imao 500 naučnih publikacija I preko 300 naučnih prezentacija. Urednik je Heroin Addiction and Related Clinical Problems,službenog časopisa EUROPAD-a i WFTOD-a, I član je odbora u Journal of Maintenance in the Addictions, Italian Journal on Addictions, Addictive Disorders and their Treatment, and Odvinosky.
“ŠTA JE SPECIFIČNO U PSIHOPATOLOGIJI KOD HEROINSKIH OVISNIKA PRI UVODJENJU U LIJEČENJE? ”