BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Miro Jakovljević

Hrvatska

Rođen je 27.01.1954.god. u Sarajevu gdje je 1977. završio Medicinski fakultet. Od 19.11.1979. zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Specijalistički ispit položio je 1983. Magistrirao je 1984. nakon poslijediplomskog studija iz kliničke farmakologije, a doktorat znanosti obranio je 1989. God. 1990. izabran je za docenta, 1993. u zvanje višeg znanstvenog suradnika, 1996. za izvanrednog, a 2003. za redovitog profesora. Subspecijalist je biologijske i socijalne psihijatriju. Pročelnik je Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Mostaru od 2000., a od 1998. pročelnik je Zavoda za biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju Psihijatrijske klinike. Od 2007. predstojnik je Klinike za psihijatriju KBC Zagreb, te prodekan za znanost na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Urednik je internacionalnog časopisa „Psychiatria Danubina“ koji je citiran u nekoliko indeksirajućih publikacija (Index Medicus/MEDLINE, SCIE). Glavni je urednik stručne revije za primijenjenu psihologiju i psihološku medicinu „Pro Mente Croatica“. Od 1997. redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, te više međunarodnih institucija i društava (APA, AEP, WFSBP). Pozvani je predavač na međunarodnim psihijatrijskim kongresima. Organizirao je tri međunarodna kongresa (Podunavski psihijatrijski simpozij, Zagreb 1998., Centralno-europski neuropsihofarmakološki simpozij Brijuni 2001, Sarajevo 2007), te hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem (Cavtat 2003, Zagreb 2005, Šibenik 2007). Voditelj je istraživačkih projekata sponzoriranih od Ministarstva znanosti i međunarodnih organizacija. Objavio je 7 knjiga, preko 150 znanstvenih i stručnih radova, a tekstove ima u brojnim knjigama drugih autora.

“PSIHIJATRIJA NA RASKRIŽJU ILI U KRIZI IDENTITETA”