BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Lilijana Oruč

Bosna i Hercegovina

Trenutno se nalazi na poziciji Direktora Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Također je i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za psihijatriju. Trideset godina svog radnog vijeka posvetila je liječenju pacijenata sa mentalnim poremećajima na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Pored kliničkog rada aktivno se bavila naučnim istraživanjima na područjima kliničke i biološke psihijatrije, a posebno psihijatrijske genetike, te je objavila stosedam naučnih i stručnih radova, tri knjige i dvanaest poglavlja u knjigama.

Učestvovala je u osamnaest naučnoistraživačkih projekata, kao glavni istraživač.
Bila je pozvani i plenarni predavač na brojnim domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980.godine, a pet godina kasnije završila je i specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije.

Magistrirala je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na Univerzitetu u Antverpenu, Belgija kao doktorant, pod mentorstvom Prof.dr. Christine Van Broeckhoven, provela je četiri godine i odbranila 1997. godine doktorsku disertaciju naziva "Identification of Genes predisposing to Mood Disorders using Genetic Association Studies“.

“PREDIKTIVNO GENETIČKO TESTIRANJE I PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI ”