BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Dušica Lečić Toševski

Srbija

Dušica Lečić-Toševski je neuropsihijatar, psihoterapeut, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona je šef katedre za psihijatriju, direktor Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, šef Kolaborativnog centra SZO i nacionalni predstavnik za mentalno zdravlje SZO. Kao predsednik Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje uključena je u reformu psihijatrije u Srbiji. Prof. Lečić-Toševski je Internacionalni član Kraljevskog koledža psihijatrije, Istaknuti član Američke psihijatrijske asocijacije, počasni član WPA, doskorašnji predsednik Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana, kao i potpredsednik udruženja psihijatara Srbije. Istraživačka interesovanja prof. Lečić-Toševski uključuju poremećaje ličnosti, stres, PTSP, afektivne poremećaje i komorbiditet.

“NOVA KLASIFIKACIJA POREMEĆAJA LIČNOSTI – DIJAGNOSTIKA DIMENZIJA UMESTO KATEGORIJA”