BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Teme kongresa

 • Dileme i kontraverze u savremenoj psihijatriji
 • Psihijatrija i neuroznanost
 • Fenomenologija i psihijatrija u XXI stoljeću
 • Rane intervencije u psihijatriji
 • Genetika u psihijatriji
 • U susret novim klasifikacijskim sistemima
 • Psihoterapija
 • Edukacija profesionalaca mentalnog zdravlja
 • Etika i psihijatrija
 • Duhovnost, religija i psihijatrija
 • Filozofija i psihijatrija
 • Psihosocijalna rehabilitacija
 • Bolesti ovisnosti
 • Dječija i adolescentna psihijatrija
 • Forenzička psihijatrija
 • Prevencija poremećaja mentalnog zdravlja
 • Posttraumatski stresni poremećaj
 • Shizofrenija
 • Bipolarni poremećaj
 • Depresija
 • Epidemiologija i socijalna psihijatrija
 • Psihogerijatrija
 • Farmakoekonomika i farmakogenetika
 • Suicidologija
 • Mentalno zdravlje žena