BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Slavko Sakoman

Hrvatska

Doktor znanosti, redoviti profesor psihijatrije i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu), primarijus, rođen je 4. listopada 1947., oženjen, otac dvoje djece, živi u Zagrebu. Od 1976. specijalist je neuropsihijatrije, uža specijalnost bolesti ovisnosti. Zaposlen je u KBC "Sestre milosrdnice", kao predstojnik Zavoda za bolesti ovisnosti. U djelu radnog vremena zaposlen kao istraživač i znanstveni savjetnik u Institutu "Ivo Pilar". Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravlja za ovisnosti o drogama. Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je Stručnog savjeta Ureda Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droga.

Od početka osamdesetih preuzima vođenje Odjela za ovisnosti o drogama i bavi se epidemiologijom ovisnosti, do 1990. kreira i vodi Republički registar liječenih alkoholičara. Od 1981. počinje s implementacijom programa tretmana ovisnika u Zatvorskom sustavu. Sredinom osamdesetih, pokreće inicijativu za razvoj programa s harm reduction orijentacijom, s ciljem prevencije širenja HIV infekcije i infekcije virusima hepatitisa. Od 1990. do 2000. bio predsjednik državne Komisije za suzbijanje zlouporabe droga. Izradio je prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga koji su Vlada RH i Hrvatski sabor prihvatili 1996. Neposredno je angažiran na implementaciji Nacionalnog programa, stvarajući temelje suvremenog sustava za kontrolu u svezi droga u državi. Razvio je mrežu županijskih koordinativnih tijela za suzbijanje ovisnosti, izvanbolničku mrežu Centara za liječenje za liječenje ovisnika o drogama, uvodi primjenu suvremene farmakoterapije opijatskim agonistima (metadon 1991., buprenorfin 2003.). Razvio je originalni model školske prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i neposredno provodio edukaciju stručnjaka tog sustava kako bi taj model integrirali u odgojno-obrazovni proces. Od 1996-2002. imenovani je permanentni korespondent RH u Pompidou Group, Council of Europe, Strassbourg. Posljednjih nekoliko godina angažiran je i na razvoju sustava za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja. Stručni je supervizor Službi za mentalno zdravlje, prevenciju i liječenje ovisnosti Županijskih zavoda za javno zdravstvo. U nastavi na sveučilištu angažiran je od 1978. godine. Danas kao redoviti profesor predaje u dodiplomskoj nastavi studentima psihologije i stomatologije, a na poslijediplomskoj na Medicin¬skom fakultetu. Bio je voditelj više znanstvenih projekata, organizator brojnih edukacija za stručnjake koji se na bilo koji način bave fenomenom ovisnosti. Kao suautor objavio je devet knjiga a samostalno četiri od kojih je najvažnija znanstvena studija Instituta "Ivo Pilar" kao izdavača "Društvo bez droga?". Objavio je i oko 150 znanstvenih i stručnih radova. Od 1976. godine bavi se psihija¬trijskom forenzikom. U kontinuitetu, posljednjih 35 godina, kao psihijatar, neposredno je angažiran u provođenju liječenja stotina i stotina najtežih ovisnika o drogama.

“HRVATSKA I EU ZONA, OPIJATSKA OVISNOST, POLITIKA LIJEČENJA”