BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Milan Stojaković

Bosna i Hercegovina

Rođen 16.10.1963. u Tuzli, specijalista psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije.
Magistrirao 1996. god. u Beogradu.
Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1998. god. u Beogradu.
Doktorsku disertaciju: "Analiza i značaj kasnih posljedica Posttraumatskog stresnog poremećaja" odbranio 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Subspecijalistički ispit iz sudske psihijatrije položio 2001. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Od 1996. član AMDA International (Asocijacije doktora medicine iz Japana).

Član je i osnivač Društva zdravstvenih menadžera Republike Srpske (2001).

Završio je više inostranih seminara i kurseva iz oblasti mentalnog zdravlja, psihijatrije, menadžmenta u zdravstvu i kompjuterskih tehnologija, te učestvovao aktivno na kongresima u Japanu, Italiji, Danskoj, Švedskoj, Finskoj, Grčkoj, Engleskoj, Češkoj, Norveškoj, Portugalu, Španiji, Luxemburgu, Turskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Makedoniji i Srbiji, te učestvovao na konferencijama oko reforme i rekonstrukcije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.

Tokom 2010. god. od strane Ministarstva pravde Republike Srpske određen za predsjednika komisije za testiranje i imenovanje vještaka medicinske struke u Republici Srpskoj.

Autor je (i koautor) desetina bibliografskih jedinica objavljenih u poznatim stranim i domaćim časopisima i autor je poglavlja iz sudske psihijatrije u udžbeniku Osnovi psihijatrije – za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor je knjige “Posttraumatski stresni poremećaj“ koja je objavljena 2003. godine, knjige “40 GODINA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA BANJALUKA“, knjige “KOMPARATIVNA ANALIZA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KOD FORENZIČKIH VOJNIH I CIVILNIH ISPITANIKA“ objavljenih 2009. god, te knjige “ANALIZA KASNIH REPERKUSIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA“ objavljena 2010. god. i „DEPRESIVNI POREMEĆAJI REPERKUSIJE MOBINGA“ objavljena 2011. godine.

Glavni i odgovorni urednik je međunarodnog naučnog časopisa “Psymedica“.

“PROCJENA INTERNET ZAVISNOSTI I DEPRESIVNOSTI PREKO TELEPSIHIJATRIJSKOG SERVISA”