BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Međunarodni odbor

Pedro Ruiz (WPA, SAD)
Tarek Okasha (WPA, Egipat)
Patrice Boyer (EPA, Francuska)
Syed Arshad Hussain (SAD)
Michaela Amering (Austrija)
Helen Herrman (Australija)
Solomon Rataemane (Južna Afrika)
Jürgen Deckert (Njemačka)
Khalid A Mufti (Pakistan)
Saeed Farook (Velika Britanija)
Andrea Raballo (Italija)
Norman Sartorius (Švicarska)
Jirí Raboch (Češka Republika)
Afzal Javed (Velika Britanija)
Mark Agius (Velika Britanija)
Björn Lindquist (Švedska)
Dušan Kecmanović (Australija)
Dušica Lečić-Toševski (Srbija)
Eduard Klain (Hrvatska)
Miro Jakovljević (Hrvatska)
Rudolf Gregurek (Hrvatska)
Vlado Jukić (Hrvatska)
Tanja Frančišković (Hrvatska)
Ljiljana Moro (Hrvatska)
Danijel Buljan (Hrvatska)
Ivan Urlić (Hrvatska)
Slavica Ðukić-Dejanović (Srbija)
Miroslava Jašović-Gašić (Srbija)
Nađa Marić Bojović (Srbija)
Ivana Timotijević (Srbija)
Veronika Išpanović-Radojković (Srbija)
Petar Nastasić (Srbija)
Peter Pregelj (Slovenija)
Antoni Novotni (Makedonija)
Lidija Injac-Stevović (Crna Gora)
Ferid Agani (Kosovo)

« Nazad