BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Mark Agius

Velika Britanija, završio je 1975. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Malti. Dvije godine kasnije preselio se u Veliku Britaniju, gdje je završio specijalizaciju iz opšte medicine i 15 godina bio Šef službe opšte medicine u Lutonu, Bedfordšir (Velika Britanija).

U tom periodu pokazao je interes za psihijatriju u sklopu opšte medicine. 1996. godine počinje se baviti psihijatrijom i postepeno razvija istraživački interes i rad u poljima ranih intervencija kod psihotičnih poremećaja, povezanosti primarne i sekundarne psihijatrijske zaštite, bipolarnog poremećaja, unipolarne depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja i opsesivno-kompulsivnog poremećaja, te je objavio veliki broj radova iz tih oblasti.

Takođe, pokazuje interes za oblast menadžmenta usluga za mentalno-zdravstvenu zaštitu. Pomogao je da se osnuje Istraživački centar u Bedfordširu, u saradnji sa Univerzitetom u Kembridžu, a u tom centru je sekretar i stariji istraživač. Gostujući je istraživač na Psihijatrijskoj klinici Univerziteta u Kembridžu, a odnedavno je gostujući istraživač na Kler koledžu u Kembridžu. Radi na istraživanjima i podučavanju studenata Medicinskih fakulteta Univerziteta i Kler koledža u Oksfordu i čest je predavač na stručnim skupovima u Evropi.

„Analiza mjera ishoda za rane intervencije u psihozi na osnovi hipoteze kritičnog perioda, mjereno brojem prijema i brojem bolničkih dana u periodu od šest godina, prve tri u programima ranim intervencijama, a druge tri u CMZ”