BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Kontakti


Naučni dio i sažeci 
Doc. dr. sci. Mevludin Hasanović
GSM:+387 61 656 608
E-mail: abstracts@upubih.com

Tehnički dio (Registracija, Kotizacija, KME kursevi i radionica, rezervacija smještaja, svečana večera i otkazivanje) 
Mersiha Idrizović
GSM: +387 61 810 431
E-mail: kongres3.logistika@gmail.com

Izvršni producent Kongresa
Marketing agencija B40
Mehmeda Spahe 24
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 203 846
Fax: +387 33 203 845
E-mail: b40@b40.ba

Kongresni sekretarijat
Klinika za psihijatriju
Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rate Dugonjića bb
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 35 268 011
GSM: +387 61 656 608
e-mail: 3kongres@upubih.com
 
WEB stranica Kongresa:  http://www.upubih.com/3kongres/