BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Helen Herrman

MD, MBBS, BMedSc, FFPHM, FRANZCP, FAFPHM

Australija, profesorica psihijatrije u Centru za mentalno zdravlje mladih Univerziteta u Melburnu i direktorica Centra za saradnju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Melburnu (Viktorija, Australija). Član je Upravnog odbora direktora Pacific Rim College of Psychiatrists i Predsjedavajuća Globalnog konzorcijuma za unapređenje promocije i prevencije mentalnog zdravlja. Dobitnica je prestižne nagrade Australijskog ljekarskog savjeta za istraživanja u zdravstveno-medicinskim oblastima.

Do 2011. godine, tokom šestogodišnjeg mandata, bila je Sekretar za publikacije Svjetske psihijatrijske asocijacije (WPA). Kao WPA funkcioner, aktivno je radila na formiranju Radne grupe WPA za razvoj vodiča dobrih praksi u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i članovima njihovih porodica. Takođe, vodila je i WPA program za razvijanje međusobne kolegijalne podrške urednicima psihijatrijskih časopisa u nerazvijenim i zemljama u razvoju, sa ciljem podsticaja širih istraživanja u tim zemljama.

U periodu 1992.-2005. radila je kao profesorica i Načelnik psihijatrijskog odjeljenja bolnice St Vincent’s Health u Melburnu, u vrijeme trajanja procesa integracije bolnica i servisa za mentalno zdravlje u gradskim zonama unutar Melburna, a u sklopu mentalno zdravstvenih reformi koje su se tada provodile širom Australije. Bila je regionalni savjetnik za mentalno zdravlje za SZO regiju Zapadnog Pacifika (2001.-2002.). Bivši je član-lider ekspertske grupe australijskog Komonvelta u Australijsko-japanskom partnerstvu za istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja (2003.-2007.), te raniji član Nacionalnog nadzornog odbora u Programu komunalne psihijatrije u Kini (2005.-2008.). Obavljala je funkciju Regionalnog Potpredsjednika za Okeaniju u Svjetskoj federaciji za mentalno zdravlje u periodu 2007.-2011.

Dugi niz godina prof. Herrman bila je član Upravnog odbora Fondacije VicHealth (Fondacija pokrajine Viktorija za zdravstvenu promociju) i intenzivno se uključivala u međusobnu saradnju i zajedničke projekte koje su zajednički provodili SZO, VicHealth fondacija i Univerzitet u Melburnu na polju promocije mentalnog zdravlja. Trenutno je dobitnik velikih grantova za istraživačke programe, zajedno sa kolegama iz Australije i Kanade, iz više oblasti: Mladi, tehnologija i blagostanje, Nasilje, pol i mentalno zdravlje te Depresija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Njeni ostali interesi kao psihijatra i javno-zdravstvenog profesionalca uključuju mentalno-zdravstvenu zaštitu u zajednici za osobe sa psihotičnim poremećajima, te procjenu ishoda i kvalitet života osoba sa onesposobljenostima i posebnim potrebama. U stručnim časopisima i većem broju udžbenika objavila je vlastite rezultate iz oblasti kojima se bavi, a bila je urednik brojnih stručnih časopisa iz psihijatrije. 2010. godine uručena joj je prestižne nagrada College Citation Kraljevskog društva psihijatara Australije i Novog Zelanda za doprinos nacionalnoj i međunarodnoj psihijatriji, a 2009. godine dobila je i status međunarodnog člana Američke psihijatrijske asocijacije.

“Odgovor na potrebe mentalnog zdravlja mladih ljudi: Naša uloga kao psihijatara”