BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Abdulah Kučukalić

Bosna i Hercegovina

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Šef Katedre za neurologiju,psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Šef Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, Šef Katedre za psihijatriju i mentalno zdravlje Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Šef Katedre za neuropsihijatriju i mentalno zdravlje Stomatološkog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Član Vijeća Instituta za nauku i razvoj Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik Udruženja za biološku psihijatriju i psihofarmakologiju u Federciji BiH, član Predsjedništva Udruženja psihijatara BiH.

Glavni istraživač međunarodnog projekta Evropske Komisije (FP 5): Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans. (STOP). Duration of project was three years (2001-2004) and was financed by European Commission. (FP5), glavni istraživač međunarodnog projekta Evropske Komisije (FP 6): “Components, organization, costs, and outcomes of health care and community based interventions for people with posttraumatic stress following war and conflict in the Balkans, koordinator međunarodnog projekta Evropske Komisije (FP 6): Strengthening research capacities and evaluation of mental health services in Bosnia and Herzegovina“. (EVIDENCE)

Urednik i autor udžbenika „Psihijatrija“, Univerzitetski udžbenik Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Glavni istraživač u brojnim drugim međunarodnim i nacionalnim projektima.

Autor velikog broja naučnih i stručnih radova u periodu do 2012 godine, od toga 11 radova objavljenih u časopisima koje prati baza Current Contents, a čiji je Impact Factor do 12.257.Citiran u Web of Science bazi 46 puta, h-index: 4

Neuropsihijatar, subsopecijalist forenzičke psihijatrije.


“UČESTALOST BIPOLARNOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA KOD ISPITANIKA SA VELIKOM DEPRESIVNOM EPIZODOM SA ILI BEZ PSIHIJATRIJSKOG KOMORBIDITETA”