BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Goran Račetović

Bosna i Hercegovina

Specijalista psihijatrije, rođen 1964. u Beogradu, Medicinski fakultet pohađao u Tuzli, završio u Beogradu, a specijalistički ispit iz psihijatrije položio 2007. u Banja Luci.

Aktuelno je rukovodi Centrom za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Prijedor (od 2007.).

Od 2007. učesnik je svih relevantnih domaćih i regionalnih stručnih skupova i brojnih internacionalnih psihijatrijskih događaja.

Aktivnu ulogu je uzeo u Udruženju psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), kao jedan od dva Generalna sekretara, osobito u međunarodnoj promociji Udruženja (Voting delegate UPuBiH na Generalnoj skupštini WPA, Buenos Aires 2011., delegat UPuBiH na EPA NPAs Council, Prag 2012, te na Skupštini PAEEB, Beograd 2012). Član je i drugih stručnih udruženja iz oblasti psihijatrije u zemlji i na međunarodnom planu. Bio je aktivnim članom i udruženja mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije do 2012. godine.

Poseban interes pokazuje za polje ranih intervencija u psihijatriji, psihijatriju u zajednici, biološku psihijatriju, poremećaje raspoloženja, rad sa specifičnim grupama korisnika. U matičnoj ustanovi je koordinator za pitanja mentalnog zdravlja, porodično nasilje i pitanja sertifikacije i akreditacije Doma zdravlja i Centra za mentalno zdravlje. Osmislio je jedinstveni program za zdravstvene radnike iz oblasti porodičnog nasilja, čime je Dom zdravlja Prijedor postao primjerom najbolje prakse iz te oblasti u Republici Srpskoj (iz zdravstvenog sektora), a sa timom CMZ Prijedor provodi od 2010. kontinuirani projekat preventivnih psiholoških ineraktivnih radionica o problemima zavisnosti od opojnih droga u osnovnim školama.

Ima veoma aktivnu ulogu u aktuelnom, reformskom, Projektu mentalnog zdravlja u BiH (od 2011.), kao jedan od vanjskih saradnika u više komponenti, naročito projektnim ciljevima usmjerenim ka destigmatizaciji i korisničkim inicijativama.

Bio je jedan je od koordinatora EURO BOSS studije za BiH.

Služi se, sem lokalnih jezika, aktivno i engleskim jezikom.


“UDRUŽENJE PSIHIJATARA U BIH- PREPOZNATLJIVA ULOGA U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM OKVIRIMA”