BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Andrea Raballo

Italija, MD, PhD. Psihijatar-konsultant na Klinici za mentalno zdravlje i patološku zavisnost  Regije Emilija (Italija) i pozvani istraživač Centra za istraživanje subjektiviteta  (CFS) i Centra za mentalno zdravlje u Hvidovreu (MHCH), Univerziteta u Kopenhagenu (Danska). 

Sekretar WPA Sekcije za kliničku psihopatologiju, Izvršni urednik časopisa “Filozofija, etika i humanizam u medicini” (PEHM). 

Glavna područja interesa su mu psihijatrijska epistemologija, te psihopatologija ranjivosti kod shizofrenog spektra.

“Poremećaji selfa i iskustvena jezgra ranjivosti spektra shizofrenije”