BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Vlado Jukić

Hrvatska

Rođen 1951. godine u Posušju, BiH. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1976. godine, a specjalistički ispit iz psihijatrije položio je 1982.g. Zavšio je postdiplomski studij iz forenzičke psihijatrije i edukaciju iz bračne i obiteljske psihoterapije, a prošao je i niz dugih edukacije iz raznig područja psihijatrije. Subspecijalist je iz forenzičke i socijalne psihijatrije. Redovni je profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na studiju za socijalni rad predaje socijalnu psihijatriju i socijalni rad i bolesti ovisnosti. Predavač je u više kolegija postdiplomskih studija, a predaje na raznim posdiplomskim tečajevima. Izlagao je na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupovima. Organizirao je niz raznih stučnih skupova, simpozija i kongresa. Posebno područje interesa su mu klinička, socijalna i forenzička psihijatrija, psihotraumatologija, organizacija psihijatrijske službe, psihijatrijiska etika. Objavio je oko 200 stručnih i znanstevnih radova, a urednik je i koautor jedanaest knjiga.

Po osam je godina radio u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr Ivan Barbot“ Popovača (1979. do 1986.) i Klinici za psihijatriju Rebro, Zagreb (1986. do 1994.), a zadnjih 18 godina, od 1994., ravnatelj je Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu. „Vrapče“ je pod njegovim rukovodstvom godine 2010, kao cjelina, dobilo status klinike te nosi ime Klinika za psihijatriju Vrapče.

Predsjednik je Hrvatskog psihijatrijskog društva i Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju Hrvatsko liječničkog zbora. Često nastupa na raznim tribinama i u medijima čime popularizira psihijatriju i destigmatizira duševne bolesnike i psihijatriju kao struku. Za svoj rad dobio je niz priznanja, a nositelj je i visokog državnig odlikovanja i Nagrade Grada Zagreba.

“ODRAZ DESTRUKCIJE KLASIČNIH MORALNIH NAČELA NA ETIČKA PITANJA U PSIHIJATRIJI”