BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Milan Novaković

Bosna i Hercegovina

Ljekar specijalista neuropsihijatrije i forenzičke psihijatrije, doktor medicinskih nauka, profesor na Medicinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu . Radi kao psihijatar kliničar u izvan institucionalnom tretmanu mentalnih poremećaja. Stalni je sudski vještak u Republici Srpskoj (BiH). Milan Novaković je objavio više od 150 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Istraživanja je radio u području socijalne psihijatrije, suicidologije i viktimologije, lijezon i forenzičke psihijatrije. Kao rezultat istraživačkog rada, objavio je knjige: Odrastanje, Stradanje, Žrtvovanje, Zanemarivanje i udžbenike Neuropsihijatrije (za učenike) i Medicinske etike i Osnove nauke o ponašanju (za studente). Član je uredništva više stručnih, kulturnih i naučnih časopisa. Prosvjetiteljstvom se bavi u poslednje tri decenije. Sada se bavi transkulturalnom psihijatrijom, medicinskom etikom, medicinskim pravom i egzistencijalističkom filozofijom.

“SOCIJALNE I PSIHOPATOLOŠKE ODLIKE POČINILACA SUICIDA I HOMICIDA”