BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Edukacijski dio

Edukacija - EPA KME kursevi

Sesije ovoga dijela informiraju o najnovijim saznanjima u razvoju oblasti koja se prezentira i pružaju mogućnost razmjene ideja između učesnika i predavača. Tokom Kongresa bit će organizirani slijedeći EPA KME kursevi: Tanja Franciskovic

1. “Kompleksnost posttraumatskih reakcija”, Tanja Frančišković, Rijeka - Zagreb, Dolores Britivić, Split; Jasna Grković, Rijeka, Hrvatska. (Kurs će se održati na hrvatskom jeziku).

Andrea Raballo

2. “Rizik za psihozu: klinička procjena vulnerabilnosti”, Andrea Raballo, Italija&Danska. (Kurs će se održati na engleskom jeziku).

Radionica podržana od WPA

Partnerstvo za poboljšanje mentalnog zdravlja u svijetu: WPA preporuke za dobru praksu u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji”, Michaela Amering – Austrija, Afzal Javed – UK, Helen Herrman – Australija.

Broj mogućih prijavljenih učesnika je ograničen. Potrebno se prilikom prijave i uplate kotizacije odlučiti za jedan ili oba kursa i/ili za radionicu. Cijena jednog kursa ili radionice po učesniku je 20 € / 40 KM. Kurs se prijavljuje i uplaćuje zajedno sa prijavom učešća i uplatom kotizacije. Registracija za EPA KME kurseve je moguća samo za učesnike koji se registruju za Kongres.