BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Izet Pajević

Bosna i Hercegovina

spec. neuropsihijatar, klinički psihijatar, grupni analitičar

Sin Mehe i Fate (rođene Abaza), rodio se 1959. god. u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smjera. Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Sarajevu. Po završetku studija zapošljava se na Klinici za psihijatriju u Tuzli gdje i danas radi obavljajući funkciju direktora Klinike. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio 1993. godine. Od 1989. do1992. god. predavao Neuropsihijatriju u srednjoj Medicinskoj školi, a od 1995. do 2007. psihologiju u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Od 1986. do 1991. godine osnovao je i vodio “Savjetovalište za unapređenje mentalnog zdravlja mladih”, a od 1995. do 1998. godine “Savjetovalište za mentalno zdravlje” Igasa Tuzla. U toku 1995. godine boravio na edukciji na Missouri univerzitetu - Columbia (SAD) iz oblasti psihološke traume. Tokom 1998.-1999. završio edukaciju iz oblasti supervizijskog rada (University in Goeteborg) a od 2002.-2009. edukaciju za grupnog analitičara (Instituta za grupnu analizu iz Zagreba). Postdiplomski studij je završio na Medicinskom fakultetu u Tuzli odbranivši magistarski rad na temu: “Islamski način života kao faktor psihičke stabilnosti” 1999. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj religioznosti na psihičko sazrijevanje i zdravlje adolescenata” odbranio je 2003. godine. Iste godine izabran je za docenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predmet “Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom” a za vanrednog profesora 2008. god. za predmet “Psihijatrija sa medicinskom psihologijom”. Na Univerzitetu u Tuzli na dodiplomskom studiju predaje predmete: Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Psihologija komunikcije, Neuropsihologija i Njega psihijatrijskih bolesnika. Na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Tuzli predavač je na predmetu Klinička istraživanja, a na Filozofskom fakultetu – odsjek psihologija na predmetu Psihologija u kliničkoj praksi. Na Univerzitetu u Zenici od 2005. do 2007. godine na Zdravstvenom fakultetu predavao predmet Religija i zdravlje, od 2006. na Islamskom pedagoškom fakultetu predaje predmete Psihopatologija, Socijalna patologija, Mentalno zdravlje u zajednici, Metode samozaštite i Programiranje tretmana, na dodiplomskoj, a od 2010. i predmet Sociopedagoški tretman na postdiplomskoj nastavi Odsjeka za Socijalnu pedagogiju. Titulu primarijusa dobio je 2003. godine, a certificirani je subspecijalista kliničke psihijatrije od 2011. godine. Uža oblast kojom se bavi u svakodnevnoj praksi i istraživanjima je klinička psihijatrija, adolescentna psihijatrija i psihologija religioznosti. Objavio je preko 150 stručnih i naučnih radova. Autor je više poglavlja u knjigama iz stručne oblasti kojom se bavi i urednik više knjiga. Trenutno obnaša funkciju predsjednika udruženja psihijatra u BiH. Oženjen je, ima četvoro djece.

“SEKULARNA I POSTSEKULARNA PSIHIJATRIJA”