BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Syed Arshad Husain

SAD,  Profesor emeritus Psihijatrije i dječjeg zdravlja. Do juna 2009, radio je kao profesor Dječje psihijatrije i dječjeg zdravlja, te šef i direktor edukacije iz Dječje i adolescentne psihijatrije na Univerzitetu Missouri-Columbia, Medicinski fakultet Columbia, Missouri. Rođen u Indiji, dr. Husain je ljekarsku izobrazbu stekao na Dow Medical College u Karačiju, Pakistan, nakon čega slijedi specijalizacija iz Psihijatrije na Maudsley Institutu za psihijatriju u Engleskoj i Univerzitetu McGill u Montrealu, Kanada te iz Dječje psihijatriju na Univerzitetu Missouri- Columbia. Godine 1970., počinje raditi na Psihijatrijskom odjelu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Missouri-Columbia. Godine1982., dr. Husain također je radio kao konsultant za Dječje mentalno zdravlje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, za Region istočnog mediterana. On je suradnik (fellow) Kraljevskog koledža psihijatara Engleske i Kraljevskog koledža ljekara i hirurga Kanade, istaknuti doživotni saradnik Američke psihijatrijske asocijacije, te Osnivač suradnik Pacifik Rim koledža psihijatara. Dr. Husain je certificiran od strane američkog Borda za psihijatriju i neurologiju, za Opštu psihijatriju i za Dječju psihijatriju.

Dr. Husain je poznat širom svijeta po svom radu s traumatiziranom djecom koja žive u ratnim zonama i područjima u kojima su se dešavale katastrofe, i po svom istraživanju seksualnog i fizičkog zlostavljanja djece. Sveukupno, od 1994. godine, dr. Husain i njegov Trauma tim sa Univerziteta Missouri su obučili oko 6.500 učitelja, ljekara, medicinskih sestara i drugih volontera u Bosni, na Kosovu, Rusiji, Palestini, Afganistanskim izbjegličkim logorima u Pakistanu, zonama katastrofa od zemljotresa u Gujarat-u, Indija, područja katastrofe od cunamija, području katastrofe uragana Katrina i zoni katastrofe od zemljotresa u Pakistanu/Kašmir. Dr. Husain je osnovao savjetovališta u Bosni, na Kosovu i u Pakistanu za afganistanske izbjeglice; i dobrotvornu bolnicu te Projekat "Majke kao učitelji" (MAT) u Karačiju, Pakistan, u suradnji s lokalnim stručnjacima. Tokom posljednjih 20 godina, dr. Husain je vodio Odbor Svjetske federacije za mentalno zdravlje u njegovim naporima da spriječi dječju pornografiju i komercijalno seksualno iskorištavanja djece u cijelom svijetu. Odbor, u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama za ljudska prava, uspješno je lobirao u nekoliko zemalja na promjeni zakonske legislative kako bi zaustavili dječju prostituciju, dječju pornografiju i trgovinu ljudima.

Među mnogim humanitarnim aktivnostima i postignućima dr. Huseina su sljedeća:
• Osnovao Međunarodni centar za psihosocijalnu traumu na Univerzitetu Missouri, Columbia, 1994. godine.
• Osnovao Međunarodni zdravstveni i obrazovni Trust 501(C) -3 neprofitnu organizaciju u Columbia-i, Missouri, 1998. godine.
• Osnovao je Savjetovalište za djecu i porodicu u Sarajevu, BiH, 1994. godine
• razvio "Učitelji kao terapeuti" Program za obuku nastavnika za prepoznavanje i tretman djece koja su traumatizirana tokom rata, februar 1994. godine.
• posjetio Bosnu i Hercegovinu 25 puta od 1994 i obučio 2000 nastavnika za terapeute i 200 profesionalaca za mentalno zdravlje.
• obučio 60 nastavnika i strucnjakeza mentalno zdrastvlje iz Psihologije traume u 11 republika bivšeg Sovjetskog Saveza - avgust 1998, Moskva, Rusija.
• pokrenuo program "Trening trenera" 1994.godine. Od tada, svako ljeto, odabrani stručnjaci za mentalno zdravlje iz ratom zahvaćenih zemalja dolaze na Univerzitet Missouri na opsežan trening iz psihologije traume, i vraćaju se u svoju zemlju i treniraju druge stručnjake. Do sada je obučeno više od 300 ljudi iz petnaest različitih zemalja, uključujući Bosnu, Kosovo, Ruandu, Irak, Pakistan, Gruziju, Čečeniju, Rusiju, Armeniju, Englesku, Kanadu, SAD.
• posjetio Albaniju dvaput i Kosova devet puta u periodu 1999-2004, da bi pomogao ratom traumatiziranoj djeci u tim zemljama u okviru programa "Učitelj kao terapeut", a trenirao je više od 300 nastavnika i 50 profesionalaca za mentalno zdravlje.
• osnovao Savjetovalište za porodicu i dijete u Đakovu, Kosovo- u novembru 1999.; sada su tu zaposleni lokalni psihijatri, a Centar je postao centar podrške za lokalne škole u pomaganju ratom traumatiziranoj djeci i njihovim porodicama.
• osnovao je savjetovalište u Pešavaru, Pakistan, u suradnji s Centrom za mentalno zdravlje Pakistana - u februaru 2002. Školovani ljekari i učitelji rade sa ratom traumatiziranom djecom i njihovim porodicama iz Afganistana koji žive u izbjegličkim logorima u Pešavaru i Kueti. Osoblje u centru pruža izravne usluge savjetovanja za traumatiziranu afganistansku djecu i njihove porodice, a služe i kao centar nastavnika, ljekara i profesionalaca za mentalno zdravlje osposobljene koje je trenirao dr. Huseina.
•održao je radionice iz traumatske psihijatrije / psihologije za nastavnike i profesionalace za mentalno zdravlje na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze u Palestini, 14-27 decembra, 2002 te pomoću Tele-psihijatrije iz Kaira, Egipat u aprilu 2009., a iz Mančestera, Engleska u julu 2009.
• Organizirao prvu nacionalnu konferenciju o "mentalno-zdravstvenim potrebama vojnike povratnika iz rata i njihovih porodica", mart 2007.
• Svake godine, od 1995., organizira u UMC kampusu, "Trening Trenera" Kurs iz traumatske psihijatrije za učitelje, profesionalace iz oblasti mentalnog zdravlja i volontere. Svakog ljeta, stručnjaci iz cijelog svijeta dolaze u Columbia-u, MO na šest dana intenzivnog kursa iz Traumatske psihijatrije.

Za svoj izrazit humanitarni doprinos, dr. Husain je dobio mnoge nagrade i priznanja:
• Nagrada Bruno Lima od strane Američke psihijatrijske asocijacije 1996. godine za izvanredan doprinos u Psihijatriji katastrofa.
• prestižna Memorijalna nagrada Irving Phillips 1996. godine od strane američke Akademije za dječju i adolescentnu psihijatriju za životni doprinos prevenciji duševnih bolesti u djece i adolescenata.
• Nagrada George Tarjan od strane Američke psihijatrijske asocijacije 1997. godine dr. Husainu kao Međunarodnom medicinskom diplomantu za izuzetan doprinos američkoj psihijatriji.
• prvi "Profil hrabrost", nagradu Američke psihijatrijske asocijacije, 1997. godine za njegov rad u Bosni, kao osoba koja je pokazala hrabrost u pomoći bolesnicima ili istakla etičkih načela Američkog psihijatrijskog udruženja.
• počasni doktorat mu je dodijeljen u avgustu 1999. godine na Univerzitetu u Tuzli za doprinos obrazovanju mladih kadrova u Bosni i Hercegovini tokom rata.
• Nagrada "Ponos u struci " mu je dodijeljena 2001. godine od strane Američke medicinske asocijacije kao ljekaru čiji volonterski rad i iskoraci u javnom zdravstvu donose veliko priznanje medicinskoj profesiji.
• Guverner Missourija Bob Holden proglasio je 13. juli 2001. godine, Danom Syed Arshad Huseina, MD, u čast njegovog izuzetnog humanitarnog rada tokom karijere.
• izabran je za Počasnog suradnika Akademskog Kabineta Centra Univerziteta Missouri za Evropsku uniju u decembru 2001. godine, kao priznanje za izvanredna postignuća u brizi za traumatiziranu djece u ratom pogođenim zemljama.
• Humanitarna nagrada 2003. godine Centra Univerziteta Missouri za Evropsku uniju.
• nagrada Najbolji Učitelj Dječje psihijatrije na Univerzitetu Missouri, 2003. godine.
• Međunarodni centar za psihosocijalnu Trauma (ICPT) (čiji je dr. Husain utemeljitelj) dobio je 2004. godine nagradu za ljudska prava Univerziteta Missouri, Columbia.

Osim njegovih administrativnih i nastavnih odgovornosti u Dječjoj i adolescentnoj psihijatriji na Medicinskom fakultetu Univerziteta Missouri, dr. Husain je proveo istraživanja u četiri oblasti:
1. Efikasnost učitelja treniranih za terapeute u liječenju ratom traumatizirane djece
2. PTSP u djece: Trogodišnja studija praćenja (Follow Up) 791 Sarajevskog djeteta
3. Trans-kulturni aspekti odgoja djece
4. Razvijena "Mala suradnja u Psihijatriju i dječjoj psihijatriji", 120- satni didaktički i praktični kurikulum za obuku ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz Psihijatrije i dječje psihijatrije te provedena analiza rezultata da bi se procijenila efikasnost ovog programa u zadovoljavanju mentalno zdravstvenih potreba građana koji žive u ruralnim područjima gdje postoji akutni nedostatak psihijatara.

Dr. Husain je objavio više od 70 radova u istaknutim medicinskim časopisima, uključujući American Journal of Psychiatry, Canadian Journal of Psychiatry i Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Autor je pet stručnih knjiga o različitim aspektima dječje patologije, uključujući njegovu knjigu "Nada za djecu: lekcije iz Bosne". On je član dvanaest profesionalnih udruženja u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, u kojima je biran i na ključne vodeće pozicije. Trenutno je član Odbora za psihijatrijske aspekte katastrofa Američke psihijatrijske asocijacije.

Od 2005-2009 dr. Husain je obavljao užnost predsjednika Odbora za psihijatrijske aspekte katastrofa Američke psihijatrijske asocijacije.


"Trauma, oporavak i otpornost kod djece: lekcije iz područja"