BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Osman Sinanović

Bosna i Hercegovina

Rođen 27.2.1952. godine u Duboštici, Lukavac, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu je završio u Duboštici, Gimnaziju u Lukvcu, a Medicinski fakultet u Boegradu, gdje je položio i specijalistički ispiti iz neuropsihijatrije, nakon četvorogodišnjeg specijalizantskog staža obavljenog u Tuzli i Beogradu. Magistrirao je u Tuzli 1983., a doktorirao u Zagrebu 1989. Od 1980. godine radi u Kliničkom centru Tuzla.

Educirao se u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, u kraćim i dužim boravcima (Beograd, Zagreb, Ljubljana), kao i u inostranstvu (Njemačka, SAD, Japan).

Obavljao je različite dužnosti unutar svoje struke (Načelnik Klinike za psihijatriju, Načelnik klinike za neurologiju, Direktor za edukaciju i naučnoistraživački rad UKC Tuzla, Voditelj postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli), a trenutno je šef Odjela za kliničku neurofiziologiju i neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju UKC Tuzla, šef Katedre za neurologiju i redovni profesor neuropsihijatrije i medicinske psihologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Višegodišnji predavač na Medicinskom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, te Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Tuzli na predmetima neuropsihologija, neurologija i psihijatrija, medicinska psihologija, psihologija komunikacija, te na postdiplomskom studiju Medicinskog, Edukacijskog-rehabilitacijskog, Prirodno-matematičkog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na predmetima naučno pisanje i metodologija istraživačkog rada.

Bio je gostujući profesor na medicinskom fakultetu Univerzitet Ulm, a akutelno je gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Član Istraživačkog odbora za neurologiju i psihijatriju Akademije nauka Bosne i Hercegovine Potpredsjednik Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine i više međunarodnih stručnih i naučnih asocijacija, te redakcijskih odbora stručnih i naučnih časopisa.

Objavio više stotina stručnih i naučnih radova od koji je više od stotinu registrirano u međunarodnim bazama podataka. Više puta citiran u stručnim i naučnim časopisima i knjigama. Bio je mentor u 32 magisterija i 17 doktorata. Učestvovao je u pisanju i/ili uređivanju 48 knjiga objavljenih u zemlji i inostranstvu.

“PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U NEUROLOGIJI”