BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Afzal Javed

Velika Britanija, Dr. Afzal Javed
MBBS, MCPS, D.PSYCH (LONDON), BOARD CERT.PSYCH (UK),
F.R.C.Psych. (UK), M.PHIL (EDINBURGH), FRCP (Ireland)
afzal.javed@ntlworld.com

Psihijatar-konsultant u Coventry i Warwickshire NHS Trust u Nuneaton (Velika Britanija), počasni klinički saradnik- docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta Warwick u Velikoj Britaniji. Diplomirao je na King Edward Medical College u Lahoreu (Pakistan). Specijalizirao je psihijatriju u Royal Edinburgh Hospital Univerziteta u Edinburgu i na Institutu za psihijatriju bolnice Maudsley u Londonu. Član je Britanskog kraljevskog psihijatrijskog društva, čiji je bio zamjenik i saradnik-sekretar, član Odbora za međunarodne poslove, Predsjednik sekcije Društva za regiju West Midlands i jedan od glavnih voditelja sekcije Društva za saradnju psihijatara, pacijenata i udruženja osoba koje brinu o oboljelima. Trenutno obavlja funkciju člana Izvršnog odbora na Fakultetu za rehabilitacionu i socijalnu psihijatriju. Naročito je naglašena njegova uloga u međunarodnoj psihijatriji, kroz uključenost u brojne stručne organizacije, sa trenutnim angažmanima:

• Sekretar za sekcije, Svjetska psihijatrijska asocijacija (WPA)
• Izabrani naredni Predsjednik Svjetske asocijacije za psihosocijalnu rehabilitaciju (WAPR)
• doskorašnji Potpredsjednik Sekcije WPA za psihijatriju u zemljama u razvoju
• osnivač i prvi Generalni sekretar Azijske federacije nacionalnih psihijatrijskih (AFPA)
• osnivač, savjetnik i prvi Glavni sekretar Foruma za mentalno zdravlje i psihijatriju Južne Azije (SAF)
• Savjetnik Psihijatrijske federacije SAARC (SPF) • Predsjednik Psihijatrijskog istraživačkog centra Pakistana, Fountain House, Lahore, Pakistan Područja od posebnog interesa su mu socijalna i transkulturna psihijatrija, psihosocijalna rehabilitacija i psihijatrijska istraživanja. Neprocjenjive su njegove akademske sposobnosti sa objavljivljenih preko 95 naučnih radova, autor je šest knjiga/monografija iz različitih oblasti psihijatrije. Trenutno je uključen u više projektata koji se bave shizofrenijom i dovršava zaključke o različitim kliničkim aspektima dugoročne brige za hronično oboljele osobe u zajednici. “Rehabilitaciona psihijatrija u 21. vijeku”

“Rehabilitaciona psihijatrija u 21. vijeku”