BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Počasni odbor

 • Božidar Matić, Predsjednik ANUBiH
 • Rusmir Mesihović, Ministar zdravstva F BiH
 • Ranko Škrbić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
 • Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva F BiH
 • Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS
 • Nada Čalić-Pavlović, Ministrica zdravstva TK
 • Elmir Čičkušić, Direktor UKC Tuzla
 • Faris Gavrankapetanović, Generalni direktor KCUS
 • Brane Topić, Direktor UKC Banja Luka
 • Ante Kvesić, Ravnatelj SKB Mostar
 • Enver Halilović, Rektor Univerziteta u Tuzli
 • Farid Ljuca, Dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli
 • Bakir Mehić, Dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu
 • Zdenka Krivokuća, Dekanica Medicinskog fakulteta u Banja Luci
 • Ljerka Ostojić, Dekanica Medicinskog fakulteta u Mostaru
 • Haris Huseinagić, Predsjednik Ljekarske komore TK

« Nazad