BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Michaela Amering

Austrija, profesorica psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beču na Katedri za psihijatriju i psihoterapiju, sa posebnim interesima za psihotične poremećaje, kao i razvoj pokreta i udruženja korisnika i njihovih porodica. Ima iskustva u socijalnoj psihijatriji, a bavila se istraživanjima i u Velikoj Britaniji i SAD. Trenutno je Predsjedavajuća WPA sekcije za javne politike i psihijatriju, sekretar EPA sekcije za žensko mentalno zdravlje i član Izvršnog odbora Svjetske asocijacije za socijalnu psihijatriju.

Amering M & Schmolke M (2009) Recovery in mental health. Reshaping scientific and clinical responsibilities. London: Wiley-Blackwell.

"Oporavak - preoblikovanje naših kliničkih i naučnih odgovornosti"