BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Rudolf Gregurek

Hrvatska

Redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen 17. siječnja 1958. godine, u Križevcima, oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje, zaposlenje, napredovanje i funkcije u službi

1972. – 1976. III. gimnazija u Zagrebu
1976. – 1981. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1981. – 1982. pripravnički staž, KB Vinogradska
1983. – 1987. primarna zdrastvena zaštita, Dom zdravlja Križevci
1987. – 1990. specijalizacija psihijatrije, Klinika za psihološku medicinu, KBC Rebro, Zagreb
1987. – 1988. poslijediplomski studiji psihoterapije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1990. – 2000. odjelni liječnik, specijalist psihijatar
2000. uža specijalizacija iz psihoterapije
2000. pročelnik Poliklinike za psihoterapiju, Klinike za psihološku medicinu
2001. Voditelj Referentnog centra za psihoterapiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
2003.-2007. Predstojnik Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb
2007.-2010. Reizbor za Predstojnik Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb
2009. Voditelj Referentnog centra za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
2010. Reizbor za Predstojnik Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb

Akademski stupnjevi

1992. Magistarski rad: Somatizacija “ovdje i sada” kao izraz anksioznosti u velikoj grupi
1995. Doktorska disertacija: Psihoterapijski aspekti liječenja bolesnika transplantacijom koštane srži

Nastavna i fakultetska djelatnost

1994. – 1996. asistent u kumulativnom radnom odnosu na određeno vrijeme s dva sata dnevno, Medicinski fakultet
1996. – 1998. viši asistent u kumulativnom radnom odnosu
1996. – 2000. član Fakultetskog vijeća
1998. – 2003. docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet psihološka medicina
1998. – 2000. član Odbora za trajno usavršavanje liječnika
1999. voditelj poslijediplomskog studija Psihotraumatologija
2000. voditelj poslijediplomskog studija Psihoterapija
2000. član Odbora za doktorate
2001. voditelj kolegija na poslijediplomskom znanstvenom studiju Biomedicina
2002. – 2007. član Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu
2003. izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet psihološka medicina
2006.-2010. Pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2006. Znanstveni savjetnik
2008. redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet psihološka medicina


Znanstveno istraživačka djelatnost

Aktivno sam bio uključen u više znanstvenih projekata u okviru Ministarstva znanosti, a sada sam voditelj i glavni istraživač projekta Neurobiološki aspekti ljudske adaptacije na stres i odgovor na psihoterapiju (108-1083509-3517).
Objavio sam preko 100 znanstvenih radova (19 u CC/SCI časopisima), 21 nastavni tekst, urednik sedam udžbenika, više kongresnih priopćenja.

Stručna djelatnost

Od 1987. godine usavršavam se u okviru različitih psihoterapijskih tehnika čime se i bavim u Klinici za psihološku medicinu KBC gdje je i osnovana prva Poliklinika za psihoterapiju u Hrvatskoj. Nakon završene edukacije izabran sam 1995. godine za supervizora iz grupne analize, a nešto kasnije i iz individualne psihoanalitičke terapije. Ujedno, 1996. godine završio sam i edukaciju iz dinamski orijentirane obiteljske, bračne i partnerske terapije.

2000. Voditelj i direktor Summer School of Psychotraumatology - Dubrovnik
2001. – 2003. član Povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
2003. – 2004. predsjednik Povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za reorganizaciju organizacije zaštite mentalnog zdravlja
član Povjerenstva za telemedicinu Ministarstva zdravstva RH
2002. - 2006. član Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu
2001. – 2003. predstavnik Ministarstva zdravstva RH u Steering Committee, Stability Pact for South Eastern europe, Social Cohesion Initative – Project «Enhancing Social Cohesion through Strengthening Mental Health Services in South East Europe»
2004. Član i predsjednik Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva
2005. član Stručnog vijeća Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Vlade Republike Hrvatske
2008. član Povjerenstva za psihijatriju i Povjerenstva za psihoonkologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Publicistička djelatnost

1990. – član sam uredništva i tehnički urednik časopisa Psihoterapija
1999. – član sam uredništva časopisa Liječnički vjesnik

Članstva u stručnim društvima i organizacijama

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za psihoterapiju, Hrvatsko društvo za dječju i adlosecentnu psihijatriju, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Hrvatsko društvo za psihosomatiku (dopredsjednik), Hrvatsko društvo Balintovih skupina, Institut za grupnu analizu – Zagreb, Institut za psihosomatsku medicinu, The International Society for Neuro-psychoanalysis, London, UK.
Redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2004. godine.

“PSIHOTERAPIJA U 21. STOLJEĆU”