BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Slobodan Loga

Bosna i Hercegovina

Akademik, profesor emeritus neuropsihijatrije (od 2005), član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (dopisni član 1995-2005, izabran član od 2005), i aktivni član Europske akademije nauka i umjetnosti, Salzburg (2011), tajnik (2002-2008) i potpredsjednik Akademije znanosti i umjetnosti BiH (od 2009). Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1960). Bio je klinički asistent na Institutu za psihijatriju u Londonu – rad na istraživačkim projektima u području kliničke psihijatrije (Stipendija British Council, 1971/72). Profesor neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 1986. Bio je šef katedre za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu Sarajevo (1986-2000), prorektor Univerziteta u Sarajevu (1989-1991), predavač poslijediplomskih studija na univerzitetima: Sarajevo, Beograd, Zagreb, Rijeka, Skopje, Firenca, Beč, Roma, Pyongyang (od 1974), gostujući profesor na Univerzitetu Illinois u Chicagu (SAD) (1977), šef Psihijatrijske klinike, Sarajevo (1978-1982), potpredsjednik Univerzitetskog medicinskog centra Sarajevo (1986-1988), član Kolegija generalnog direktora KCUS (1992-1998), Nacionalni koordinator za epidemiologiju u SZO (1995-1996), voditelj Ekspertne grupe za mentalno zdravlje Federacije BiH (1998-2000). Bio je predsjednik Udruženja neuropsihijatara Jugoslavije (1976-1980), predsjednik Udruženja psihijatara BiH, dopisnik izdavača World Journal of Psychosynthesis (USA), sekretar je uredničkog odbora časopisa "Medicinski arhiv" Sarajevo, 1976-1978). Aktuelno je, također, član Collegium Internacionale neuro-psychopharmacologicum, počasni predsjednik psihijatrijskog društva Bosne i Hercegovine, član uredništva psihijatrijskog časopisa "Engrams" (Beograd), član Međunarodnog savjetodavnog odbora "Psychiatria Danubina" i član Savjeta izdavačkog odbora Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. Educirao je brojne stručnjake i istraživače iz područja psihijatrije u Bosni i Hercegovini.

“MENTALNO ZDRAVLJE I OKOLINA”