BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Milutin Nenadović

Srbija

Rođen 14.07.1949. u Bogoštici, općina Krupanj. Srednju školu završava u Šapcu, a Medicinski fakultet, specijalizaciju i naučna zvanja stekao na Univerzitetu u Beogradu. Zaposlen kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Otac četvoro djece.


• Direktor Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd 2009
• Direktor Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, Beograd 1999-2001
• Direktor Zavoda za bolesti zavisnosti, Beograd 1993.-1996.
• Načelnik U bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“, Beograd 1986-1993.
• Rukovodilac Odjeljenja urgentne psihijatrije Neuropsihijatrijske klinike Mediicinskog fakulteta u Kragujevcu do 1986.

Stručna biografija, diplome i zvanja:
• Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1974. godine
• Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983.
• Subspecijalisitčki ispit iz oblasti neurofiziologije i epileptologije na istom fakultetu položio 1985.
• Zvanje Primarijusa stekao 1987. godine.
• Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kongnitivne disfunkcije u alkoholičara i nealkoholičara sa infarktom mozga“ odbranio je 1993. godine i stekao zvanje doktora medicinskih nauka..

Naučne i stručne publikacije u kojima je autor i koautor:
• 14 radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u Current Contents (CC) ili Science citation index (SC)
• 11 radova indeksiranih u Medline
• Publikovao je 56 radova u cjelini koji nisu indeksirani u CC, SCI i Medline, najveći dio u časopisima nacionalnog rangiranja
• 14 radova objavljenih u cjelini u zbornicima međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova
• 35 izvoda u zbornicima medunarnodnih naučnih i stručnih skupova
• 115 izvoda u zbornicima nacionalnih naučnih i stručnih skupova
• Dakle publikovao je u cjelini 245 radova
• Autor je 8 pecenziranih udžbenika za čije pisanje je dobio saglasnost nastavno naučnog vijeća fakulteta
• Autor je poglavlja u 2 univerzitetska udžbenika iz naučne oblasti psihijatrije
• Autor je ili pisac poglavlja u 8 stručnih monografija ili knjiga
• Održao je veći broj predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu
• Organizovao je kao predsjednik naučnog ili organizacionog odbora 4 naučna kongresa i 5 simpozijuma
• Rukovodio je u 6 naučnih i stručnih projekata, a u većem broju bio učesnik
• Dobitnik je više nagrada
• Bio je mentor u 7 doktorskih disertacija, većem broju magistarskih teza
• Bio je više od 30 puta predsjednik ili član Komisije za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih ispita.

“DISFUNKCIONALNOST U GENEZI POLITOKSIKOMANIJE”