BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Alma Džubur Kulenović

Bosna i Hercegovina

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u toku cijelog studija za što je nagrađena između ostalih i Rektorovom nagradom. Specijalizaciju psihijatrije je također završila u Zagrebu 1994.

Četiri godine (1995-199) bila je član Katedre za psihijatriju University of Illinois at Chicago kao suradnik u istraživanju, a potom gostujući znanstvenik.

Prezentirala je stručne i znanstveno-istraživačke radove na mnogobrojnim skupovima u zemlji i inozemstvu i objavila više radova u stručnim i znanstvenim časopisima u zemlji i svijetu. Kao istraživač angažirana u dva FP 6 projekta financirana od Evropske komisije.

Iskustvo u radu na reformi usluga mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini i Hrvatskoj kroz aktivnosti projekata University of Illinois at Chicago i Projekta mentalnog zdravlja Pakta Stabilnosti (regionalni ekspert) kao i Federalnog ministarstva zdravstva BiH (član ekspertne grupe).

Generalni sekretar Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine, Generalni sekretar Udruženja za biološku psihijatriju FBiH i Generalni sekretar 2. kongresa psihijatara BiH sa međunarodnim sudjelovanjem.

Magistra medicinskih znanosti, viši asistent na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Šef Odjela za kliničku psihoterapiju i stresom uzrokovane poremećaje Klinike za psihijatriju KCUS.

“RANE INTERVENCIJE KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA”