BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Rachid Bennegadi

Francuska, M.D. Predsjedavajući WPA Sekcije za transkulturalnu psihijatriju, direktor Odjeljenja za naučno-istraživački rad i nastavu u Minkowska centru u Parizu, Francuska (medicinski psihosocijalni centar za migrante i izbjegle osobe u regiji Pariza i njenoj blizini). Ima veliko iskustvo u oblasti paradigme migracija i mentalnog zdravlja.

Bivši je Predsjednik Asocijacije za migracije i zdravlje, psihijatar i antropolog, učesnik istraživačkog projekta “Kultura i ličnost” na Institutu za ličnost, procjenu i istraživanja (IPAR), Univerzitet Berkeley u Kaliforniji (SAD), kao stariji Fulbright stipendista. 
On je direktor za nastavu diplomskog Univerziteta “Zdravlje, njega, bolest i kulture” u sklopu Univerziteta Pariz V Rene Descartes. Zamjenik je Glavnog urednika novog kliničkog medicinskog časopisa iz oblasti antropologije kojeg izdaje Minkowska centar, pod nazivom “Transfer i kultura”.  Takođe je i Glavni urednik francuskog izdanja časopisa WPA, World Psychiatry Journal. Zajedno sa svojim timom,razvio je brojne multimedijalne alate koji se odnose na kulturalne treninge i kulturalne kompetencije. Oni su takođe izradili  dokument za Evropsku zajednicu i IOM pod nazivom “Kulturološke kompetencije i trening u oblasti mentalnog zdravlja u Evropi: strategije za implementaciju kompetencija i osnaživanje ljekara”

Predsjedavajući je Evropske mreže za migraciju i mentalno zdravlje (Euromed) i Predsjedavajući je Sekcije za medicinsku antropologiju i psihijatriju u Svjetskoj asocijaciji za socijalnu psihijatriju (WASP). Počasni je član Svjetske psihijatrijske asocijacije (WPA).

“Kultura i mentalno zdravlje: aktualna pitanja i dileme”