Latinica
Cirilica
English

NOVOSTI !


INTERNACIONALNI PSIHIJATRIJSKI STRUČNI DOGAĐAJI U 2015. GODINI


Treći kongres psihijatara u BiH 2012


GCPN - Poziv Predsjednika UPuBiH


24. evropski kongres psihijatrije

Prof. dr. sc. Abdulah KučukalićPoštovane kolegice i kolege,

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), osnovano je u oktobru 2007. godine te je, nakon procesa registriranja, zvanično započelo s radom od 17. merta 2008. godine.

Iz Statuta UPuBiH (2007.; Dopunе i izmjene, 2010., 2011. i 2014.):

Čl.2. st.1 Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizacijama psihijatrije i neuropsihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenim specijalizacijama, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizovane za oblast mentalnog zdravlja).

Čl.7. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • praćenje razvoja i dostignuća psihijatrijske i srodnih znanosti i upoznavanja članova s tim dostignućima u cilju unapređenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uslova za znanstveno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu s Kodeksom etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
  • razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  • stručna izdavačka djelatnost u svrhu informiranja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske znanosti i prakse,
  • razmjena iskustava s udruženjima psihijatrijskih bolesnika, njihovih porodica i drugih udruženja građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i saradnja sa sličnim organizacijama,
  • vođenje precizne baze podataka.

Čl.8. st.1 Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Čl.9. Članstvo u Udruženju stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine.

Tokom prethodnih šest godina UPuBiH je aktivno radilo na više polja: porast broja članova (165 u 2014); održavani su u tokom pet godina Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine (posljednji u Mostaru je po prvi puta imao kosponzorstvo Svjetske psihijatrijske asocijacije i drugu godinu zaredom patronat Evropske psihijatrijske asocijacije), kao godišnji simpozij UPuBiH, sa međunarodnim učešćem; uzeto je učešće u koorganiziranju svih domaćih stručnih skupova: Prvi alkohološki simpozij BiH, simpoziji Mostarska psihijatrijska subota, Simpoziji biološke psihijatrije/psihofarmakologije BiH i zajednički simpoziji psihijatara BiH i Turske; organizirali smo i izuzetno uspješno održali Treći Kongres psihijatara BiH s međunarodnim sudjelovanjem (WPA kosponzoriran i pod patronatom EPA), četiri kursa Europske psihijatrijske asocijacije i jednu radionicu Svjetske psihijarijske asocijacije; redovito smo održavali Generalnu Skupštinu UPuBiH, u skladu sa Statutom Udruženja. Namjera nam je i u ovoj godini intenzivno raditi na promoviranju našeg Udruženja kroz stručne aktivnosti, koje su već utvrđene i o kojima se sve kolege u regionu i šire obavještavaju pravovremeno.

Nastavili smo i proširili izuzetno aktivnu suradnju sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom (WPA), kao punopravni član, učešćem na Generalnoj skupštini WPA (Buenos Aires 2011 i Madrid 2014), Europskom psihijatrijskom asocijacijom (EPA), kao punopravni član u Savjetu psihijatrijskih asocijacija (redovno učešće na sastancima Savjeta od 2012, učešće na Generalnim skupštinama EPA od 2013), ali i s regionalnim asocijacijama psihijatara (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Danubina, PAEEB, i druga). U posljednje dvije godine aktivnu suradnju uspostavili smo i s Turskim društvom za psihofarmakologiju uz koorganiziranje zajedničkih simpozijuma u našoj zemlji i Turskoj.

Načinili smo website UPuBiH, radi lakše komunikacije i dostupnosti članstvu, a svih prethodnih godina svi su članovi UPuBiH dobijali pravovremene i kvalitetne informacije o suvremenim tokovima u psihijatrijskoj praksi u svijetu, kao i dovoljan broj informacija o stručnim događajima širom svijeta, na kojima je sudjelovao veliki broj naših članova.

Zato mi je čast da sve koleginice i kolege, psihijatre iz cijele Bosne i Hercegovine pozovem da nam se pridruže, a dosadašnjim članovima UPuBiH, uz zahvalnost na kontinuitetu članstva, upućujem poziv da produže članstvo i u 2015. godini.

Predsjednik UPuBiH :

Prof. dr. sc. Abdulah Kucukalic

Prof. dr. sc. Abdulah Kučukalić


17. svjetski kongres psihijatrije