Prof. dr. sc. Dragan BabićPoštovane kolegice i kolege,

Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), osnovana je u listopadu 2007. godine, te je nakon procesa registriranja, zvanično započela s radom od 17. ožujka 2008. godine.

Iz Statuta UPuBiH (Dopunе i izmjene, 2010. i 2011.):

Čl.2. st.1 Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruga) je dragovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizacijama psihijatrije i neuropsihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenim specijalizacijama, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizovane za oblast mentalnog zdravlja).

Čl.7. Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

  • praćenje razvoja i dostignuća psihijatrijske i srodnih znanosti i upoznavanja članova s tim dostignućima u cilju unapređenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uslova za znanstveno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruge sukladno Kodeksu etike zdravstvenih djelatnika Bosne i Hercegovine,
  • razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  • stručna izdavačka djelatnost u svrhu informiranja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske znanosti i prakse,
  • razmjena iskustava s udrugama psihijatrijskih bolesnika, njihovih obitelji i drugih udruga građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i suradnja sa sličnim organizacijama,
  • vođenje precizne baze podataka.

Čl.8. st.1 Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Čl.9. Članstvo u Udruzi stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje pristojbe.

Tijekom prethodnih pet godina UPuBiH je aktivno radila na više polja: rast broja članova (160 u 2013); održavani su u četiri navrata Psihijatrijski dani (posljednji u Mostaru je po prvi puta imao patronat Europske psihijatrijske asocijacije), kao godišnji simpozij UPuBiH; uzeto je učešće u koorganiziranju svih domaćih stručnih skupova: Prvi alkohološki simpozij BiH, simpoziji Mostarska psihijatrijska subota, Simpoziji biološke psihijatrije/psihofarmakologije BiH i zajednički Prvi Simpozij psihijatara BiH i Turske; organizirali smo i izuzetno uspješno održali Treći Kongres psihijatara BiH s međunarodnim sudjelovanjem (WPA kosponzoriran i pod patronatom EPA), tri kursa Europske psihijatrijske asocijacije i jednu radionicu Svjetske psihijatrijske asocijacije; redovito smo održavali Generalnu Skupštinu UPuBiH, sukladno Statutu Udruge.

Nastavili smo i proširili izuzetno aktivnu suradnju sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom (WPA), kao punopravni član, Europskom psihijatrijskom asocijacijom (EPA), kao punopravni član u Savjetu psihijatrijskih asocijacija, ali i s regionalnim asocijacijama psihijatara (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Danubina, PAEEB, i druga). Od prošle godine aktivnu suradnju uspostavili smo i s Turskim društvom za psihofarmakologiju.

Načinili smo website UPuBiH, radi lakše komunikacije i dostupnosti članstvu, a svih proteklih godina svi su članovi UPuBiH dobijali pravovremene i kvalitetne informacije o suvremenim tokovima u psihijatrijskoj praksi u svijetu, kao i dovoljan broj informacija o stručnim događajima širom svijeta, na kojima je sudjelovao veći broj naših članova.

Zato nam je čast nam je da Vas pozovemo da nam se pridružite, a članovima UPuBiH, uz zahvalu na kontinuitetu članstva, upućujemo poziv da produlje članstvo u 2014. godini.

Predsjednik UPuBiH :


Prof. dr. sc. Dragan Babić


23. evropski kongres psihijatrije


16th World Congress of Psychiatry