BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Nađa Marić-Bojović

Srbija

Specijalista psihijatar, Direktor je Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i načelnik odeljenja za naučno - istraživački rad i rane intervencije u psihijatriji, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Generalni sekretar Udruženja psihijatara Srbije, predsednik Društva za biološku psihijatriju (Srbija) i Član Komiteta za edukaciju Evropske psihijatrijske asocijacije.

Bavi se lečenjem psihoza i poremećaja raspoloženja i zalaže se za uvodjenje metoda ranih intervencija u psihijatriji, a svoj istraživacki rad bazira na interdisciplinarnoj saradnji u okviru nacionalnih projekata Ministarstva za nauku, ali istovremeno intenzivno i kontinualno saradjuje sa evropskim centrima u kojima se usavršavala tokom doktorskih studija (Holandija, Nemačka, Velika Britanija) na ispitivanju GXE interakcija u etiologiji psihotičnih i afektivnih poremećaja.

Za istraživanje o simptomima psihoze u opštoj populaciji dr Maric je nagradjena je od strane Evropske psihijatrijske asocijacije 2004.g. za najbolji istraživacki rad objavljen u svetskom časopisu, dok je kao koordinator grupe EEPSI (Istocno Evropska Inicijativa za istrazivanje u psihijatriji), čiji je cilj bio da prouči putanje do punog psihijatrijskog zbrinjavanja, nagradjena od strane Svetske psihijatrijske asocijacije 2005.g. Kao autor i ko-autor objavila je preko 30 naucnih i strucnih radova u časopisima svetskog renomea, koji su citirani vise od 150 puta.

“ZAŠTO GENETIKA SHIZOFRENIJE TRAŽI EPIGENETIKU”