BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Plenarna predavanja

Plenarna predavanja su snažno naučno fokusirana i uglavnom su orjentisana na teoriju i istraživanje. Održaće ih vodeći psihijatri, bazični naučnici, i drugi stručnjaci iz mentalnog zdravlja pozvani od Naučnog odbora. Ova predavanja će pokriti značajne teme Kongresa.

Syed Arshad Husain

Syed Arshad Husain, penzionisani profesor dječije i adolescentne psihijatrije i dječijeg zdravlja, direktor dječije i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Misuri u Kolumbiji, Misuri, SAD; i počasni doktor nauka Univerziteta u Tuzli, BiH.

“Trauma, oporavak i otpornost u djece: lekcije iz područja”

Curicullum Vitae »
Afzal Javed

Afzal Javed, je konsultant psihijatar u Coventry & Warwickshire NHS Trust u Nuneaton-u; također je počasni vanredni klinički nastavnik na Medicinskom fakultetu Warwick, Univerziteta Warwick, UK.

“Rehabilitacijska psihijatrija u 21. stoljeću”

Curicullum Vitae »
Michaela Amering

Michaela Amering, profesorica psihijatrije na Medicinskom Univerzitetu u Beču, Klinika za psihijatriju i psihoterapiju sa, sa istraživačkim interesom za razvoj porodičnih i korisničkih pokreta, Austrija.

“Oporavak - preoblikovanje naših kliničkih i naučnih odgovornosti”

Curicullum Vitae »
Helen Herrman

Helen Herrman, profesorica psihijatrije u Centru za mentalno zdravlje mladih Univerziteta u Melburnu, direktor Kolaborativnog centra za mentalno zdravlje SZO u Melburnu, Viktorija, Australija.

“Odgovor na potrebe mentalnog zdravlja mladih ljudi: Naša uloga kao psihijatara”

Curicullum Vitae »
Solomon Rataemane

Solomon Rataemane, profesor, direktor Klinike za psihijatriju Univerziteta Limpopo (MEDUNSA), Pretorija, Južna Afrika; međunaroni član Američke psihijatrijske asocijacije (APA), Južna Afrika.

“Psihijatrija u razvijenim i u zemljama u razvoju: sistematski pregled”

Curicullum Vitae »
Jürgen Deckert

Jürgen Deckert, Klinika za psihijatriju, psihosomatiku i psihoterapiju, Klinika Univerziteta Würzburg, Dekan za edukaciju Medicinskog fakulteta Julius Maximilians, Univerzitet Würzburg, Njemačka.

“Neurobiologija anksioznih poremećaja: značaj za terapiju”

Curicullum Vitae »
Saeed Farooq

Saeed Farooq, MD, PhD, gostujući profesor na Staffordshire Univerzitetu i psihijatar-konsultant za Black Country Partnership NHS Foundation Trust, Načelnik Klinike za psihijatriju u Sjevernom Pakistanu i graničnim područjima Afganistana. Urednik je časopisa Psihijatrijskog udruženja Pakistana JPPS (Journal of Pakistan Psychiatric Society), te vanjski urednik BioMedCentral (BMC) Health Service Research, Pakistan

“Da li je akutni i prolazni psihotični poremećaj (APPP) mini shizofrenija? Fenomenološki i epidemiološki dokazi”

Curicullum Vitae »
Peter Riederer

Peter Riederer, univerzitetski profesor, diplomirani inženjer, doktor kliničke neurohemije, Klinika za psihijatriju, psihosomatiku i psihoterapiju, Medicinski fakultet Univerziteta Würzburg, Njemačka.

“Kognitivni aspekti moždane lateralizacije u Parkinsonovoj bolesti”

Curicullum Vitae »
Rachid Bennegadi

Rachid Bennegadi, direktor Odjeljenja za nastavu, naučno-istraživački rad Centra Minkowska, Pariz; pomoćnik glavnog urednika magazina “Transfer i kultura”, glavni urednik francuske verzije magazina WP Journal, Francuska.

“Kultura i mentalno zdravlje: aktualna pitanja i dileme”

Curicullum Vitae »
Mark Agius

Mark Agius, gostujući suradnik u istraživanju na Klinici za psihijatriju Univerziteta Kembridž i na Kler koledžu, Kembridž, UK.

„Analiza mjera ishoda za rane intervencije u psihozi na osnovi hipoteze kritičnog perioda, mjereno brojem prijema i brojem bolničkih dana u periodu od šest godina, prve tri u programima ranim intervencijama, a druge tri u CMZ”
Curicullum Vitae »
Andrea Raballo

Andrea Raballo, psihijatar consultant u Odjelu za mentalno zdravlje i patološke adikcije Reggio Emilia, Italija, suradnik u istraživanju u Centru za istraživanje subjektivnosti I Centru za mentalno zdravlje Hvidovre, Univerziteta u Kopenhagenu, Danska.

“Poremećaji selfa i iskustvena jezgra ranjivosti spektra shizofrenije”

Curicullum Vitae »