Login Form

15. MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

PETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Mostar, 9. juni 2018.

Organizatori:

Klinika za psihijatriju, Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Mostaru

Koorganizatori:

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini

Liječnička komora Hercegovačko-neretvanske županije