Login Form

IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine- Knjiga apstrakata/Book of Abstracts-IV Congress of Psychiatry of Bosnia and Herzegovina

Poštovane koleginice i kolege,

Knjigu apstrakata sa IV Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (Banja Luka, 16. - 19. novembar 2017)možete pregledati i sačuvati ako osjetite

www.upubih.com/4kongres/files/IV_PABH_CONGRESS_KNJIGA_APSTRAKATA-BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf

Dear Colleagues,

the Book of Abstracts of IV Congress of Psychiatry of Bosnia and Herzegovina with international articipation (Banja Luka, 16 - 19 November 2018) is available on

www.upubih.com/4kongres/files/IV_PABH_CONGRESS_KNJIGA_APSTRAKATA-BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf