Login Form

FINALNA OBAVIJEST - 11. Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije

         

 

Udruženje za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju

u Federaciji Bosne i Hercegovine

u suradnji s

Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini

organizira

Jedanaesti Simpozij

iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije

Farmakološki tretman anksioznosti u psihijatriji

Hotel „Hollywood“, Sarajevo/Ilidža 

Subota, 16. septembar/rujan 2017.

 

P R O G R A M

Moderatori:

Akademik Slobodan Loga

Prof. dr. sc. med. Abdulah Kučukalić 

09:30 - 09:45  Otvaranje i pozdravne riječi

09:45-10:00 Miro Jakovljević (Zagreb): Kreativna psihofarmakoterapija anksioznosti

10:00 – 10:15  Abdulah Kučukalić, Sabina Kučukalić(Sarajevo): Anksioznost povezana sa bipolarnim poremećajem

10:15 -  10:30  Lilijana Oruč, Ifeta Ličanin (Sarajevo): Farmakogenetika lijekova u tretmanu anksioznih poremećaja

10:30 - 10:45 Alma Bravo-Mehmedbašić (Sarajevo): Upotreba benzodiazepina (pozitivnih alosteričkih modulatora GABA-e) u post-traumatskom stresnom poremećaju: korist ili šteta?

10:45 - 10:55  Diskusija

11:00 - 11:30  Satelitski simpozij (Pliva)

11:30 - 12:15  Osvježenje

12:15 - 12:30  Marija Burgić-Radmanović (Banja Luka): Farmakološki tretman anksioznosti u razvojnoj dobi

12:30 – 12:45 Milan Stojaković (Banja Luka): Forenzičko-psihijatrijski aspekti anksioznih stanja

12:45 - 13:00  Goran Račetović (Prijedor): Izazovi tretmana anksioznih poremećaja u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja

13:00 - 13:10  Diskusija

13:10 – 13:40  Satelitski simpozij (Bosnalijek)

13:40  - 13:55  Mevludin Hasanović, Izet Pajević (Tuzla): Imaju li kanabis i derivati kanabisa anksiolitičko dejstvo?

13:55 - 14:10   Jasmin Hamidović, Alija Sutović (Tuzla): Savremeni pristup u  liječenju delirijuma

14:10 - 14:25   Nera Zivlak-Radulović (Banja Luka): Osvrt na izrađene kliničke vodiče za liječenje anksioznih  poremećaja u Republici Srpskoj

14:25 - 14:35  Diskusija

14:40 - 16:00  Pauza za ručak

16:00 - 16:15  Miro Klarić (Mostar): Kvaliteta života u osoba s anksioznim poremećajima

16:15 - 16:30  Nermana Mehić-Basara, Snježana Marjanović-Lisac, Miloš Pokrajac (Sarajevo): Tretman anksioznih stanja kod ovisnika o psihoaktivnim supstancama

16:30 - 16:45  Srebrenka Bise, Lejla Bratić, Biljana Kurtović (Sarajevo): Racionalna primjena benzodiazepina i nebenzodiazepinskih hipnotika u kliničkoj praksi - naša iskustva

16:45 - 17:00  Senad Hasanagić, Alma Bravo-Mehmedbašić (Sarajevo): Nova nomenklatura psihotropnih lijekova: klasifikacija i taksonomija zasnovana na neurobiološkom supstratu i mehanizmu djelovanja lijeka

17:00 - 17:10  Diskusija

17:10 - 17:20  Zatvaranje Simpozija

17:20 - 18:00  Osvježenje

Sponzori 

PLIVA

Bosnalijek

 

Kotizacija

Članovi Udruženja za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju u FBiH

200 KM

Članovi Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini

200 KM

Specijalizanti

50 KM

Ostali

300 KM


Uplata kotizacije vrši se na žiro-račun Udruženja za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
1610000054660093 kod Raiffeisen bank d.d. BiH – Filijala Sarajevo (svrha uplate „Uplata kotizacije za Simpozij“)

 Kotizacija uključuje:

vprisustvovanje Simpoziju

vCertifikat o prisustvovanju (KME bodovi Ljekarske komore Kantona Sarajevo)

vručak za učesnike

vosvježenja

vmaterijale Simpozija

Organizacioni odbor

Alma Bravo-Mehmedbašić, Predsjednik

Abdulah Kučukalić

Omer Ćemalović

Goran Račetović

Sabina Kučukalić

Senad Hasanagić

Lamija Muminović

 

Za informacije o registracijama, kotizaciji i drugim tehničkim pitanjima molimo da se obratite Lamiji Muminović na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezervacija smještaja

Hotel Hollywood

Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža/Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0) 33 773 100; Fax:  +387 (0) 33 773 145

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: http://hotel-hollywood.ba