Login Form

Bipolarni afektivni poremećaj-ABU DABI 2018

Poštovane koleginice i kolege,

u sklopu saradnje i međusobne promocije aktivnosti, članovi Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti popust na kotizaciju za učešće na Međunarodnoj konferenciji o bipolarnom afektivnom poremećaju u Abu Dabiju (UAE) u novembru 2018.

Dear Colleagues,

we do invite you to take participation at the International Conference on Bipolar Disorder in Abu Dhabi (UAE) and as a members of the Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina participate with reduced (discounted) Registration fee, as a part of mutual promotions of our activities.

 https://bipolar. neuroconferences.com/