Login Form

Трећи Конгрес психијатара Босне и Херцеговине

Интернетска страница Трећег конгреса психијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем, ко-спонзорисаног од стране Свјетске психијатријске асоцијације и под патронатом Европске психијатријске асоцијације

                www.upubih.com/3kongres/

Web site of the Third Congress of Psychiatrists of Bosnia and Herzegovina with International participation (Co-sponsored by World Psychiatric Association- WPA and Under the patronage of the European Psychiatric Association- EPA)