Contact

 1. Dr. Goran Račetović, MD, Primarius - Prijedor
  Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor
  (Community Mental Health Center Prijedor)
  Kralja Aleksandra 23
  79101 Prijedor, Bosnia and Herzegovina
  gracetovic@yahoo.com

 2. Assoc. Prof. Alma Džubur Kulenović, MD, PhD
  UKCS, Klinika za psihijatriju
  (Department of Psychiatry, University Clinical Center)
  Bolnička 25
  71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  almadzburkulenovic@yahoo.com