СУД ЧАСТИ (2017-2020)

  1. Академик проф. др. сц. Слободан Лога (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК

  2. Доц. др. сц. Нера Зивлак-Радуловић (Бања Лука), члан

  3. Прим. др Злата Папрић (Брчко), члан