Линкови

Стручна удружења

Свјетска здравствена организација
World Health Organization (WHO)
http://www.who.int/en/

Свјетска психијатријска асоцијација
World Psychiatric Association (WPA)
http://www.wpanet.org/

Европска психијатријска асоцијација
European Psychiatric Association (EPA)
http://www.europsy.net/

Психијатријска асоцијација Источне Европе и Балкана
Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans (PAEEB)
http://www.paeeb.com/

Европско удружење дјечје и адолесцентне психијатрије
European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)
http://www.escap-net.org/

Међународна асоцијација дјечје и адолесцентне психијатрије и сродних професија
International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions
(IACAPAP)
http://iacapap.org/

Свјетска федерација удружења ѕа биолошку психијатрију
The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
http://www.wfsbp.org/

Европска психогеријатријска асоцијација
European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP)
http://www.eagp.com/

Мађународно удружење за афективне поремећаје
The International Society for Affective Disorders (ISAD)
https://www.isad.org.uk/default.asp

Америчка психијатријска асоцијација
American Psychiatric Association (APA)
http://www.psych.org/

Краљевско психијатријско друштво Велике Британије
The Royal College of Psychiatrists (RCPsych)
http://www.rcpsych.ac.uk/

Удружење психијатара Србије (УПС)
http://www.ups-spa.org

Хрватско психијатријско друштво (ХПД)
http://www.psihijatrija.hr/

Мрежа Југоисточне Европе и Јадрана за третман овисности
South Eastern European and Adriatic Addiction Treatment Network (SEEA)
http://www.seea.net/

Турско Удружење за психофармакологију
Turkish Assocation For Psychopharmacology
http://www.psikofarmakoloji.org/TAP/default.asp

Регионалне установе за заштиту менталног здравља

Клиника за психијатрију КЦУ Сарајево, Босна и Херцеговина
http://www.kcus.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=42&lang=ba

Клиника за психијатрију УКЦ Тузла, Босна и Херцеговина
http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/index.php?option=com_content&view=article&id=46:klinika-za-psihijatriju&lang=ba&Itemid=27

Клиника за психијатрију УКЦ Бања Лука, Босна и Херцеговина
http://www.kcbl.com/lat/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=103

Клиника за психијатрију СКБ Мостар, Босна и Херцеговина
http://www.kb-mostar.org/index.php?menuID=20

Институт за ментално здравље Београд, Србија
http://www.imh.org.rs

Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије Београд, Србија
http://www.kcs.ac.rs/sr/pages/display/76/Klinika+za+psihijatriju

Клиника за психијатрију Клиничко-болничког центра Загреб, Хрватска
http://www.kbc-zagreb.hr/klinike_i_zavodi/klinika_za_psihijatriju

Часописи

Acta Medica Academica
http://www.anubih.ba/Journals/Med/AMA.html

Acta Medica Saliniana
http://saliniana.com.ba/index.php?journal=ams

World Psychiatry
http://www.rcpsych.ac.uk/publications/journals/ipinfo/worldpsychlink.aspx

British Journal of Psychiatry
http://bjp.rcpsych.org/

American Journal of Psychiatry
http://ajp.psychiatryonline.org/journal.aspx?journalid=13

European Psychiatry
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505814/description

Psychiatria Danubina
http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/

Psihijatrija danas
http://scindeks.nb.rs/journalDetails.aspx?issn=0350-2538&lang=en

Engrami
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0351-2665&lang=en

Vojnosanitetski pregled
http://www.vma.mod.gov.rs/vsp/index.php?jezik=en&meni_link_id=7

Psymedica
http://www.psymedica.yolasite.com/

Корисни линкови

Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини
http://www.mentalnozdravlje.ba/bih/

Друштво за биолошку психијатрију Србије
http://www.biopsihijatrija.org/pocetna.php