Контакт

Адресе Генералних секретара УПуБиХ:

1. Прим. др. Горан Рачетовић gracetovic@yahoo.com
Центар за заштиту менталног здравља Приједор,
Краља Александра 23, 79101 Приједор

2. Доц. др. сц. Алма Џубур Куленовић almadzburkulenovic@yahoo.com
УКЦС, Клиника за психијатрију
Болничка 25, 71000 Сарајево