Aктивности


Догађаји у Босни и Херцеговини

 

XVI Психијатријски дани Босне и Херцеговине
са међународним учешћем

“Коморбидитет у психијатрији и психијатријски коморбидитет у медицини”
Хотел “Босна” Бања Лука, 21. – 23. септембар 2018.

UPuBiH

Петнаеста Мостарска психијатријска субота
“Комуникација у медицине: ријеч као лијек”
Хотел “Мостар” Мостар, 9. јуни 2018.

Дванаести Симпозијум из биолошке психијатрије/психофармакологије
“Значај ране дијагнозе и терапије у лијечењу психичких поремећаја”
Сарајево, 27. октобар 2018.

ubpp

IV Конгрес психијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем
"Психијатрија и ментално здравље: дилеме и перспективе"
Бања Лука, 16. - 19. новембар 2017.

IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

Стручни догађаји ван Босне и Херцеговине

 
  1. CINP World Congress

  2. XIII WAPR World Congress

  3. 17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior

  4. 18th World Congress of Psychiatry

  5. 31st ECNP Congress

  6. IEPA 11

  7. 1st International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  8. WPA Co-sponsored 6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting