Teme kongresa

  1. Rane intervencije u psihijatriji.
  2. Dječija i adolescentna psihijatrija.
  3. Afektivni poremećaji.
  4. Shizofrenija.
  5. Posttraumatski stresni poremećaj.
  6. Bolesti zavisnosti.
  7. Forenzička psihijatrija.
  8. Mentalno zdravlje žena.
  9. Psihogerijatrija.
10. Psihoterapija.
11. Psihofarmakoterapija.
12. Socijalna psihijatrija.
13. Reformske promjene i edukacija profesionalaca u mentalnom zdravlju.
14. Etika i psihijatrija.
15. Prevencija poremećaja mentalnog zdravlja.
16. Duhovnost i mentalno zdravlje.
17. Stigma i diskriminacija.
18. Neklasifikovano-ostalo.