Sponzori :

Zainteresovanim kompanijama omogućeno je da podrže održavanje Kongresa i predstave svoj portfolio na različite načine putem sponzorskih paketa.

Obrazac za sponzore Kongresa moguće je preuzeti OVDE

Sve informacije oko ponuđenih paketa moguće je dobiti preko Tehničkog organizatora Kongresa:
TRAVEL PLAN
Kralja Petra I Karađorđevića 109
78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301
E-mail: office@travelplan.ba
pix